Kahiki Restaurant Food For Sale

RARE VINTAGE 1960's KAHIKI COLUMBUS, OH TIKI BAR RESTAURANT DRINK & FOOD MENUS picture
RARE VINTAGE 1960's KAHIKI COLUMBUS, OH TIKI BAR RESTAURANT DRINK & FOOD MENUS
$89.99

Follow Us!