Zbigniew Stasczak - Narkotyki I Dopalacze. Co Powinni ... (polish Book)


Zbigniew Stasczak - Narkotyki I Dopalacze. Co Powinni ... (polish Book)

This item has been shown 45 times.

Buy Now

Zbigniew Stasczak - Narkotyki I Dopalacze. Co Powinni ... (polish Book):
$20


Book:Zbigniew Staśczak-Narkotyki i dopalacze. Co powinni wiedzieć rodzice
  • Author:Zbigniew Lew - Starowicz
  • Cover: Paperback
  • Publisher: Beloona
  • Dimensions:14.5x 20.5
  • Number of pages: 248
  • Book in polish
  • Release date:2018-06-28
Polish description:
"Problem narkotyków i nowych substancji uzależniających (dopalaczy) staje się coraz poważniejszym wyzwaniem społecznym, medycznym, ekonomicznym i prawnym. Według najnowszych badań nowe narkotyki mogą stanowić już 10% rynku substancji odurzających, a..."

Zbigniew Stasczak - Narkotyki I Dopalacze. Co Powinni ... (polish Book):
$20

Buy Now